Свалка: Бар. Тиха,задушевна обстановка. Романтична музика. Красива девойка…

Свалка: Бар. Тиха,задушевна обстановка. Романтична музика. Красива девойка…

Бар. Тиха, задушевна обстановка. Романтична музика. Красива девойка се доближава до бара и накланяйки се над тезгяха повиква бармана.
– Извинете, вие ли сте шефът? – пита го тихичко и му намигва.
Барманът, предвкусил плътски забавления:
– Може да съм аз, може и да не съм аз…
Девойката го дръпва за ушенце и започна нежно да го гали по косата:
– Е, моля ви се, кажете ми, къде е шефът?
Барманът, леко възбуден:
– Няма го, утре ще дойде.
Девойката пъха пръст в устата на бармана и той премрежил поглед започва да го облизва под ритъма на музиката. Бавно, страстно, сексуално…
– Тогава предайте му утре, че в дамската тоалетна няма тоалетна хартия!

Избрани публикации за Вас:

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.